Меню
Количка

Авторски права

Със зареждане на Zabava.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва Общите условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Zabava.bg.

Всички екрани, появяващи се на този Сайт, включително данните, графиките, текста, дизайна, бутоните, снимките и иконите, както и подреждането, сглобяването и селекцията, са собственост на Е-КОМЕРС БГ ЕООД и са предпазени от българските и международните закони за авторско право.

Съдържанието на този Сайт може да се използва само за закупуването на продукти от сайта и за никакви други цели. Каквито и да е други употреби, включително модифициране, пресъздаване, качване, публикуване, предаване или дистрибуция, както и всички други форми или начини на употреба без предварителното писмено съгласие на Е-КОМЕРС БГ ЕООД, са забранени.

Всички продукти на този Сайт са собственост на Е-КОМЕРС БГ ЕООД или тези, които ги доставят на Е-КОМЕРС БГ ЕООД. Посещението и разглеждането на Zabava.bg.com не изисква регистрация от потребителите.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Zabava.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

Достъпът на потребителите до Zabava.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и избрахте нас!